Hundutställningar – visa upp din hund och få priser

Att ställa ut sin hund kan vara ett intresse, men det ger också ett bevis på att just din framavlade hund uppfyller god standard inom sin ras. Hundutställningar handlar egentligen inte om vilken hund som är sötast och mest tillfixad som man kanske kan tro. Olika hundraser ser ju olika ut och är byggda för olika sorters uppgifter. Det som avgör platsen i hundutställningar är därför snarare hur nära hunden kommer idealet för just sin rastyp. Ligger hundens rörelser, färger och annat för långt ifrån denna standard kan de bli diskvalificerad, hur söt den än är.

Låter hundutställningar som något du skulle vara intresserad av? Det är viktigt att inte bara anmäla sin hund utan att ha läst på om hur det fungerar. Kom ihåg att det till exempel finns en rad regler både vad gäller din hund och dig som ägare. Du kan läsa lite mer nedan om hur det går till.

Hundutställningar har ofta strikta regler och riktlinjer

Hur hundutställningar fungerar

Till att börja med måste din hund vara registrerad i SKK (Svenska kennelklubben) för att få delta i hundutställningar. Andra regler handlar till exempel om vaccination och ID-märkning. Ett från hundens sida oacceptabelt beteende diskvalificerar hunden, liksom om den är skadad eller sjuk. Utöver det finns det en rad andra regler för utställning av en hund.

Om din hund är godkänd för hundutställningar kommer den bedömas i en klass som passar just den. Vilken klass det blir beror på ålder, kön och meriter. Några klasser riktar sig dessutom till vissa raser och innehåller då specifika prov. Hunden bedöms sedan utifrån hur nära idealet denne är för sin ras. Bedömningar som finns är excellent (utmärkt), very good (mycket bra), good (bra), sufficient (godtagbar), disqualified (diskvalificerad) samt cannot be judged (kan inte bli bedömd). Din hund kan sedan konkurrensbedömas, vilket innebär att den jämförs med andra hundar inom klassen och har möjlighet att komma på första, andra, tredje eller fjärde plats i hundutställningen.